Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Formování veřejného prostoru

Aktuální číslo

recenze

Afrika ve staletích zlata

Jaroslav SVÁTEK

François-Xavier FAUVELLE-AYMAR

Zlatý nosorožec. Příběhy o africkém středověku

Přeložily Helena Beguivinová a Alena Lhotová, Karolinum, Praha 2021, 238 s., 310 Kč, ISBN: 978-80-246-4146-1


Knihy o dějinách Afriky se příliš často v českém prostředí nepublikují. Pokud ano, téměř se v nich nepíše o období, pro které se zejména na evropském kontinentu používá pojem středověk. Kniha Zlatý nosorožec tuto výraznou mezeru v celoevropském medievistickém diskurzu zaplnila a zároveň vzbudila zasloužený ohlas. Je ...

‣Více

Od Sidžilmásy po Mapungubwe...

Jan ZÁHOŘÍK

Francouzský archeolog a historik François-Xavier Fauvelle-Aymar je ve světě afrických dějin velice známou postavou, zejména pokud jde o předkoloniální Afriku. Můžeme jej srovnat s Christopherem Ehretem, jehož Civilizations of Africa se zabývají dějinami Afriky před rokem 1800. Fauvelle-Aymar je ve frankofonním prostředí skutečnou hvězdou, autorem či spoluautorem více než patnácti knih. Ta o podobách afrického středověku je relativně útlá, ale velmi čtivá, přeložena byla již do řady jazyků. S výjimkou ...

‣Více

Velká iluze. Versailles 1919 a nové uspořádání světa

Rudolf KUČERA

Eckart CONZE

Velká iluze. Versailles 1919 a nové uspořádání světa

Přeložil Lubomír Košnar, Universum, Praha 2021, 461 s., 499 Kč, ISBN: 978-80-242-7016-6


Léta 2014–2018 přinesla v Evropě i mimo ni vlnu zájmu o dějiny první světové války. Zatímco rok 2014 byl charakteristický mnoha akcemi i publikacemi připomínajícími vypuknutí a průběh tohoto konfliktu, postupem času se do centra pozornosti dostávaly i okolnosti jeho ukončení. Kniha marburského profesora moderních dějin Eckarta ...

‣Více

Vězení jako zrcadlo společnosti. Nerovný souboj vědy, politiky a humanity. 1965–1992

Lukáš DIRGA

Klára PINEROVÁ – Michal LOUČ – Kristýna BUŠKOVÁ

Vězení jako zrcadlo společnosti. Nerovný souboj vědy, politiky a humanity. 1965–1992

Karolinum – ÚSTR, Praha 2021, 478 s., 420 Kč, ISBN: 978-80-246-4926-9


Již v názvu knihy se odráží její cíl – poskytnout čtenářům náhled na společnost prostřednictvím analýzy stavu vězeňství. Na vědeckém poli využíval tento přístup například velikán sociálních věd Michel Foucault. V českém kontextu jsou podobné počiny spíše ojedinělé. Vhodně sestavený autorský tým pod ...

‣Více

Vlivy. Umění, optika a astrologie v italské renesanci

Pavla SAVICKÁ

Mary QUINLAN-MCGRATH

Vlivy. Umění, optika a astrologie v italské renesanci

Přeložili Evženie Handzelová a Zdeněk Žalud, Malvern, Praha 2021, 365 s., 378 Kč, ISBN: 978-80-7530-280-9


V jedné z úvodních kapitol varuje autorka čtenáře slovy starověkého lékaře Galéna, že matematické výklady mohou vést ke ztrátě přátel. Žertem tak upozornila na možnost raději přeskočit následující výklad z geometrie potřebné k vytvoření horoskopu. Podobným směrem se však ubírá většina následujícího textu, takže lze ...

‣Více

Dějiny Walesu

Jakub JAUERNIG

Blanka ŘÍCHOVÁ

Dějiny Walesu

NLN, Praha 2020, 496 s., 529 Kč, ISBN: 978-80-7422-699-1


Platí stále, že většina Čechů považuje Anglii a Británii za synonymum? Domnívám se, že ano. Wales jakožto nejmenší část Spojeného království stále zůstává ve stínu svého souseda. Kniha Dějiny Walesu představuje pro čtenáře poměrně snadnou cestu, jak proniknout do historie této malé hornaté země a odlišit ji v rámci ostrovní monarchie od ostatních.

...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz