Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Formování veřejného prostoru

Aktuální číslo

Velká iluze. Versailles 1919 a nové uspořádání světa

Velká iluze. Versailles 1919 a nové uspořádání světa

Rudolf KUČERA

Eckart CONZE

Velká iluze. Versailles 1919 a nové uspořádání světa

Přeložil Lubomír Košnar, Universum, Praha 2021, 461 s., 499 Kč, ISBN: 978-80-242-7016-6


Léta 2014–2018 přinesla v Evropě i mimo ni vlnu zájmu o dějiny první světové války. Zatímco rok 2014 byl charakteristický mnoha akcemi i publikacemi připomínajícími vypuknutí a průběh tohoto konfliktu, postupem času se do centra pozornosti dostávaly i okolnosti jeho ukončení. Kniha marburského profesora moderních dějin Eckarta Conzeho se řadí mezi několik dalších velkých syntéz napsaných v němčině, angličtině či francouzštině, které mají ambici shrnout to nejdůležitější, co o konci války a počátku meziválečného období dnes víme. V českém prostředí lze překlad Conzeho syntézy chápat i jako odpověď na komerčně mimořádně úspěšný titul Náměsíčníci (česky 2014) z pera Christophera Clarka. Zatímco Clark podal čtenářsky atraktivní formou diplomatickou zápletku vzniku první světové války, Conze se pokouší nejen odbornému, ale i laickému čtenáři obdobně podat okolnosti jejího diplomatického uzavření.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz