Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Formování veřejného prostoru

Aktuální číslo

Afrika ve staletích zlata

Afrika ve staletích zlata

Jaroslav SVÁTEK

François-Xavier FAUVELLE-AYMAR

Zlatý nosorožec. Příběhy o africkém středověku

Přeložily Helena Beguivinová a Alena Lhotová, Karolinum, Praha 2021, 238 s., 310 Kč, ISBN: 978-80-246-4146-1


Knihy o dějinách Afriky se příliš často v českém prostředí nepublikují. Pokud ano, téměř se v nich nepíše o období, pro které se zejména na evropském kontinentu používá pojem středověk. Kniha Zlatý nosorožec tuto výraznou mezeru v celoevropském medievistickém diskurzu zaplnila a zároveň vzbudila zasloužený ohlas. Je proto dobře, že se dočkala i českého překladu. Její autor, historik a archeolog François-Xavier Fauvelle, v ní zve čtenáře na dobrodružnou cestu pustinou, a to nejen v doslovném smyslu. To, co dnes známe z dějin středověké Afriky, lze přirovnat k poušti, v níž je potřeba řídit se podle toho, co občas zaslechneme nebo nakrátko spatříme. Tuto nejistotu vystihuje kapitola nadepsaná „Žije tam za vámi ještě někdo?“, pojednávající o situaci v centrální Sahaře v 7.–9. století. Její název parafrázuje slova jednoho z velitelů arabských vojsk, který dobyl hranice známého světa v Libyjské poušti. Na této cestě nás provázejí též obchodníci a vyslanci, jejichž svědectví doplňují staré nápisy na nalezených artefaktech. Pomocí této metody Fauvellova kniha ukazuje, že bez ohledu na útržkovitá svědectví pramenů byl africký kontinent nesmírně živým a zároveň propojeným prostorem.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz