Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Šachy

Aktuální číslo

Působivé porušování principů...

Působivé porušování principů...

Martin MÁDL

Ladislav KVASZ

Prostor mezi geometrií a malířstvím. Vývoj pojetí prostu v geometrii a jeho zobrazování v malířství od renesance po 20. století

Slovart, Praha 2020, 240 s., 499 Kč, ISBN: 978-80-7529-915-4


Kniha matematika a filozofa Ladislava Kvasze patří k nečetným pokusům o překlenutí exaktních a humanitních věd. Ústřední otázkou pro pochopení jazyka malířství je pro autora pojetí prostoru. Reaguje na práce historiků umění a kognitivních psychologů, jejichž poznatky hodnotí jako intuitivní a leckdy zavádějící. Teoretickým východiskem jsou mu především Wittgensteinovy obrazové teorie významu, týkající se forem zobrazení, a samozřejmě znalosti dějin matematiky od Eukleida po 20. století. Nejde mu přitom o přímou aplikaci matematických teorémů na umělecká díla, nýbrž o paralelu historické posloupnosti forem zobrazení v geometrii a malířství, o kterou se opírá paralela mezi vývojem geometrie a některými obrazy. Proto sleduje vývojovou historickou linii, v níž vybraná umělecká díla konfrontuje s teoriemi geometrie.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz