Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Válka v Zálivu

Aktuální číslo

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

proměna žité současnosti v dějiny je vždy emocionálně náročný proces, především pro ty, kteří jsou takzvanými pamětníky. Konfrontace s odlišnou interpretací událostí, které jsme sami zažili, je pravidelně příčinou mnoha bouřlivých společenských i odborných diskusí. Ty krom jiného směřují i k obecným úvahám: Kdy nadchází onen zlomový moment, od něhož se soudobé dějiny mění ve „skutečnou“ historii? V jejích bohatých záhybech totiž mnozí rádi hledají útočiště i jasné či návodné odpovědi na otázky, které si klademe v nepřehledné současnosti.

V letošním ročníku ĎaSu se budeme věnovat jako vždy nejen problematice ze starších dějin, ale i tématům z dějin současných; bez povšimnutí nenecháme samozřejmě ani interpretace či způsoby, v jakých dějiny vstupují do jazyka nebo kultury naší každodennosti.

Pro první letošní číslo jsme proto zvolili válku v Zálivu, od jejíž závěrečné části uplyne letos třicet let. Průběh tohoto válečného konfliktu, který jsme poprvé mohli sledovat v přímém (televizním) přenosu, dodnes ovlivňuje vztahy mezi dotčenými zeměmi. Také to bylo poprvé, kdy Československo aktivně vojensky vystoupilo v mezinárodněpolitickém kontextu mimo sovětský rámec – jednoznačné potvrzení konce studené války a postupného rozpadu sovětského bloku...

Tímto číslem začíná rovněž nový seriál, Comenius 1592–1670, a chystáme i další rubriky a tematicky zaklenuté série textů.

Jsme rádi, že čtete ĎaS!

Za redakci

Iveta Coufalová

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz