Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Válka v Zálivu

Aktuální číslo

recenze

Italská renesanční literatura. Antologie

Matouš JALUŠKA

Václav ČERNÝ – Jiří PELÁN

Italská renesanční literatura. Antologie

Karolinum, Praha 2020, 2 sv., 456 a 804 s., 960 Kč, ISBN: 978-80-246-4343-4


Romanista Václav Černý, jeden z héroů české literární komparatistiky, se po svém nuceném odchodu z Filozofické fakulty UK roku 1951 věnoval mnohému. Mezi jeho nedokončené projekty z padesátých let patřila i antologie z italské renesanční literatury, dovedená za spoluúčasti nejlepších překladatelů té doby do tvaru sedmisetstránkového rukopisného torza.

...

‣Více

Marxismus a skok do království svobody. Dějiny komunistické utopie

Roman KANDA

Andrzej WALICKI

Marxismus a skok do království svobody. Dějiny komunistické utopie

Přeložila Marcela Bramborová, Argo, Praha 2020, 800 s., 498 Kč, ISBN: 978-80-257-3065-2


Polský historik Andrzej Walicki (1930–2020), představitel varšavské školy dějin idejí, se ve svých pracích zabýval dějinami polského a ruského politického myšlení, liberalismem a marxismem. Kniha Marxismus a skok do království svobody patří k jeho pozdním dílům. Poprvé vyšla v roce 1995 anglicky a rok nato v ...

‣Více

Sousedé. Česko-rakouské dějiny

Ladislav FUTTERA

Václav ŠMIDRKAL – Ota KONRÁD – Hildegard SCHMOLLER – Niklas PERZI (eds.)

Sousedé. Česko-rakouské dějiny

Masarykův ústav a Archiv AV ČR – NLN, Praha 2019, 406 s., 699 Kč, ISBN: 978-80-88304-19-7, 978-80-7422-732-5


Německo-francouzská učebnice dějepisu Geschichte/Histoire z roku 2003 představila víceperspektivní výklad dějin, který opouští tradiční rámec vyprávění o národní minulosti. Podobný, ne však shodný přístup zvolil 21členný autorský kolektiv ze Stálé komise českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví. Podobný v ...

‣Více

Rudá samba. Činnost StB v Brazílii v 50. a 60. letech 20. století

Michal ZOUREK

Vladimír PETRILÁK – Mauro KRAENSKI

Rudá samba. Činnost StB v Brazílii v 50. a 60. letech 20. století

Přeložila Markéta Páralová Tardy, Academia, Praha 2020, 672 s., 595 Kč, ISBN: 978-80-200-3088-7


Zahraniční aktivity StB představují fascinující téma odkrývající celou řadu nových a překvapivých aspektů politiky komunistického Československa. Jeho rozvědka operovala v desítkách zemí světa, kde shromažďovala tajné informace, ale současně usilovala o ovlivňování a utváření veřejného mínění. O této problematice však ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz