Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Válka v Zálivu

Aktuální číslo

kniha, o které se hovoří

Tělo národa

Markéta KŘÍŽOVÁ

Filip HERZA

Imaginace jinakosti. Pražské přehlídky lidských kuriozit v 19. a 20. století

Scriptorium, Praha 2020, 256 s., 242 Kč, ISBN: 978-80-7649-001-7


JE AŽ BANÁLNÍ KONSTATOVAT, že identita jedince i skupiny se do značné míry utváří skrze srovnávání s „jinými“, blízkými i vzdálenými. Tato srovnání jsou vždy do sebe zahleděná a hierarchická; „jiným“ dokonce může být upřena samotná podstata lidství. Zároveň ale jinakost přitahuje, láká ke zkoumání.

...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz