Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Válka v Zálivu

Aktuální číslo

Baroko

Druhé baroko?

K dostavbě poutního areálu v Mariánské Týnici
Tadeáš KADLEC

Areál bývalého cisterciáckého proboštství s poutním kostelem Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici, jehož právě dokončovaná obnova je předmětem této úvahy, je místem s dlouhou historií a nelehkým osudem, úzce spjatými s dějinami cisterciáckého kláštera v Plasích. Do majetku plaského kláštera přešel mariánskotýnický statek – tehdy nazývaný prostě Týncem – v roce 1230 a do roku 1250 zde byl zřízen první kostel mariánského zasvěcení. Počátky poutního ruchu v Mariánské Týnici souvisí ovšem ...

‣Více

Do dějin architektury patří i nepostavené stavby…

Rozhovor s Irenou Bukačovou, Jiřím T. Kotalíkem a Janem Soukupem nejen o baroku a Mariánské Týnici
Rozhovor připravil Zdeněk Hojda

Jaké to je, stavět baroko?

Jan Soukup: My nestavíme baroko, stavíme myšlenku. Ta myšlenka má kabát barokní, což má jiné konotace, než kdybych řekl: „Já postavím něco novobarokního.“ Já dokončuji myšlenku, která určuje kvalitu tohoto poutního místa, no a je to náhodou baroko.

...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz