Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Válka v Zálivu

Aktuální číslo

Až po uši ve 20. století…

Až po uši ve 20. století…

Jiří SUK

Andrzej WALICKI

Marxismus a skok do království svobody. Dějiny komunistické utopie

Přeložila Marcela Bramborová, Argo, Praha 2020, 800 s., 498 Kč, ISBN: 978-80-257-3065-2


Pavel KOLÁŘ

Soudruzi a jejich svět. Sociálně myšlenková tvářnost komunismu

NLN – ÚSTR, Praha 2020, 296 s., 299 Kč, ISBN: 978-80-7422-592-5, 978-80-88292-55-5


Ian KERSHAW

Na horské dráze. Evropa v letech 1950–2017

Daniela Orlando, Magdaléna Řezáčová, Pavel Vereš, Argo, Praha 2019, 624 s., 548 Kč, ISBN: 978-80-257-2971-7


Kniha Andrzeje Walického, polského filozofa a historika dějin myšlení, Marxismus a skok do království svobody. Dějiny komunistické utopie patří k dílům, jaká se v Česku nepíší. Už proto je třeba přivítat její překlad (viz také recenzi Romana Kandy v tomto čísle ĎaSu na s. 47; pozn. red.). Nabízí nepřebernou řadu otázek a inspirací. Za mimořádně podnětné považuji tvrzení, že totalitární model je validní, pokud jej chápeme ve smyslu nikoli totálního ovládnutí společnosti, nýbrž totální mobilizace; pak je ovšem třeba podle Walického doplnit jej o teorii detotalitarizace soustředěnou na procesy neodvratné dezintegrace, které jistě postihují každou společnost, avšak tu přetvářenou diktátem shora mnohem více. Historik má tudíž co do činění s cyklickým pohybem diktatury, a nikoli s nějakým jejím organickým, postupným vývojem. Pak by ovšem například frekventovaný termín pozdní socialismus v podstatě ztrácel smysl a terminologicky by se více hodilo mluvit o pozdní fázi v cyklické dezintegraci/detotalitarizaci.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz