Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Komenský

Aktuální číslo

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

existuje-li něco jako „vhodný okamžik“, nemohla připomínka osobnosti Jana Amose Komenského přijít jindy než tento rok, kdy jsme nuceni přehodnocovat velkou část našich životů i fungování společnosti. Vzývaný učenec, jímž se zaklíná nejedna studie o školství, byl a je osobou mnohovrstevnatou, jež za svůj život prošla řadou zkoušek. Dodnes je inspirací, což dokládá i to, že jeho díla jsou stále čtena a nově interpretována. A články v tematické části tohoto říjnového čísla ukazují, že již ve své době byl platným členem tehdejší „republiky učenců“, která neznala politických, a mnohdy ani konfesijních hranic.

„Učitel národů“, jak se Komenskému často s oblibou říká, společnost českých zemí doprovází i ve svém „druhém životě“, jenž započal před 350 lety, kdy v Nizozemí zemřel. Je symbolem i popkulturní ikonou. Jak budeme vnímat jeho odkaz v časech, kdy se vlivem koronavirové epidemie obáváme o budoucnost a pod tlakem nejistot znovu hledáme svou minulost?

Otázky, jež historii klademe, jsou mnohdy odrazem rozkomíhané současnosti. Zachovat odstup a vnímat všechny vjemy, které ovlivňují úsudek i preference, se v existenčně nejistém čase jeví téměř jako nedostupný luxus. Jsme velice rádi, že si ho dopřáváte s ĎaSem.

Děkujeme vám za čtenářskou přízeň!

Za redakci

Iveta Coufalová

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz