Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Komenský

Aktuální číslo

„Raději tedy postilli všech postillí posílám…“

„Raději tedy postilli všech postillí posílám…“

Komenský biblista
Tomáš HAVELKA

V Ráji (resp. Lusthauzu) srdce, napsaném Komenským již v mládí, dává Kristus Poutníkovi Bibli s těmito slovy: Místo všech biblioték, kteréž čísti neskonalá práce, užitek malý, často škoda, vždycky ustání a tesknost, tuto knížku tobě dávám, v níž všecky artes složené najdeš. Tu grammatica tvá bude slov mých považování: dialektika víra k nim: retorika modlitby a vzdychání: fyzika skutků mých rozjímání: metaphysica ve mně a věcech věčných se kochání: mathematica dobrodiní mých a naproti tomu nevděčností světa počítání, vážení a měření: ethica tvá bude láska má, kteráž tobě všech tvých ke mně i bližním činů regule dávati bude. A na samém konci života si Komenský v rukopisných záznamech známých jako Clamores Eliae poznamenal: Cituj Písma, co jen můžeš, o Kristu Králi, najde se mnoho.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz