Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Komenský

Aktuální číslo

Pavouk, nebo včela?

Pavouk, nebo včela?

Jan Amos Komenský jako aktér republiky učenců
Vladimír URBÁNEK

Ve svém spise Cesta světla (Via lucis) sepsaném v zimě 1641–1642 použil Jan Amos Komenský slavnou baconiánskou metaforu pavouků, mravenců a včel (k nimž přidal mouchy), ale přisoudil jí jiný význam.

Zatímco Bacon ve svém Novém organonu pomocí této metafory srovnal dva vědecké přístupy – racionální a experimentální, Komenský ji užil tradičnějším způsobem. Pro uskutečnění univerzální reformy vědění je podle něj nezbytné, aby ti, kdo budou chtít vynaložit úsilí na vypracování nástrojů k rozšiřování moudrosti, napodobovali spíše včely a mravence než mouchy a pavouky, z nichž první pracují společně, druzí rozptýleně a každý se usilovně věnuje svému vlastnímu lovu. Nechť tedy jednají učení muži, toužící po společném blahu, spíše společně než roztroušeně, nebo aspoň s ustavičným zřetelem k sobě navzájem a ke svým pracím.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz