Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Polské Kresy

Aktuální číslo

Z Kresů na Kresy

Z Kresů na Kresy

Prolínání pamětí
—Aleksander SREBRAKOWSKI

V průběhu druhé světové války Sovětský svaz anektoval více než polovinu území předválečného Polska. Jako kompenzaci Polsko dostalo německé území na východ od linie vymezené tokem Odry a Lužické Nisy a část Východního Pruska. Vítězné mocnosti toto řešení schválily na konferenci v Jaltě (4.–11. 2. 1945). Důsledkem rozhodnutí byla evakuace obyvatelstva z území, které zabrali Sověti, a jeho přesun na bývalá německá území. Dohody o přesídlení obyvatelstva ovšem polští komunisté podepsali už 9. a 22. září 1944, tedy ještě před Jaltskou konferencí. Z východu se mohli evakuovat pouze Poláci a Židé, kteří měli k 17. září 1939 (tedy v okamžiku sovětské invaze do Polska) polské občanství. Polští občané jiné národnosti na to neměli nárok. Na západ se tak nemohli přesídlit třeba polští Tataři nebo Karaimové z okolí Vilniusu, kteří se považovali za součást polské společnosti. Území také nemohli opustit Poláci, kteří žili před válkou vně polských hranic, ve východní části Běloruska, Ukrajiny nebo v nezávislé Litvě, a roku 1939 tedy polské občanství neměli.

...

Z polštiny přeložil Martin Veselka

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz