Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Polské Kresy

Aktuální číslo

Osvícenství

Operovat, vzdělat, pracovat

Příspěvek k dějinám oka kolem roku 1800 v rakouské monarchii
Marek FAPŠO

Také oko jako lidský orgán má své dějiny. Zajisté ne v tom smyslu, že by oko Alexandra Velikého nebo Bedřicha Smetany bylo principiálně odlišné od toho našeho. Mění se však významy, které oku připisujeme. Doba 18. století je v evropských dějinách místem a časem, kdy dochází k podstatným změnám ve vnímání nejen lidského oka, ale fenoménu zraku a vidění vůbec.

...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz