Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Nucené práce pro Říši

Aktuální číslo

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

koncem léta 1969 vyšel ĎaS na dlouhou dobu naposledy. Obnovená redakce začala fungovat až v březnu 1990. A od té doby ĎaS vychází nepřerušeně. Letošní „sezona“ završuje téměř třikrát delší období, než jaké měl časopis za sebou s číslem 8/1969, tehdy fungoval od roku 1959 a následující desetiletí naplňovaly neustálé redakční i obsahové kotrmelce. ĎaS byl totiž politicum

Nanejvýš politickou záležitostí se ukázalo být i vyrovnání za totální nasazení a nucené práce pro Říši během druhé světové války. Intenzivní jednání (nejen) mezi Německem a Českou republikou na nejvyšší politické úrovni probíhala na přelomu nového tisíciletí. Německo přijalo svou odpovědnost dokonce zákonem ze srpna 2000 – o zřízení nadace „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“: Uznávaje, že nacionálněsocialistický stát způsobil otrockým pracovníkům a nuceně nasazeným deportací, vězněním, vykořisťováním až po likvidaci prací a velkým počtem dalších porušování lidských práv těžké bezpráví, / německé podniky, jež se nacionálněsocialistického bezpráví účastnily, nesou historickou odpovědnost a musejí jí učinit zadost, / se podniky sdružené v nadační iniciativě německého hospodářství k této odpovědnosti přihlásily, / učiněné bezpráví a tím způsobené lidské utrpení nelze napravit ani finančními platbami, / zákon přichází pro ty, kdo ztratili jako oběti nacionálněsocialistického režimu život nebo již zemřeli, pozdě, / hlásí se Německý spolkový sněm k politické a morální odpovědnosti vůči obětem nacionálního socialismu a chce udržovat bdělou vzpomínku na bezpráví, jež jim bylo způsobeno, i pro příští generace…

Vyplácení odškodnění probíhalo v nultých letech, odborný výzkum totálního nasazení běží stále. A v tematickém bloku březnového čísla se můžete seznámit s jeho nejnovějšími poznatky.

Odpuštěníplné jaro

vám za redakci přeje

Iveta Coufalová

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz