Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Božena Němcová

Aktuální číslo

Revoluční Rusko 1891–1991

Revoluční Rusko 1891–1991

Zbyněk VYDRA

Orlando FIGES

Revoluční Rusko 1891–1991

Přeložili Milan Dvořák a Daria Dvořáková, Beta- -Dobrovský – Ševčík, Praha – Plzeň 2019, 366 s., 389 Kč, ISBN: 978-80-7593-015-6 a 978-80- -7291-254-4


Britský historik Orlando Figes není českému čtenáři neznámý. Dosud byly přeloženy čtyři jeho knihy. Mezinárodní renomé získal především prací Lidská tragédie: Ruská revoluce 1891–1924 (2000). V ní poměrně novátorsky využil i mikrohistorický přístup, když na revoluci nahlédl z perspektivy konkrétních lidí – dělníků, rolníků, intelektuálů, a nikoli vůdčích politiků. Tento postup zopakoval i v knize Šeptem. Soukromý život v Stalinově Rusku (2009). Recenzovaný titul (anglický originál vyšel 2014) z obou knih výrazně čerpá. Spíše než metodu však přebírá informace: týká se to dvou třetin textu, originálnější jsou až poslední čtyři kapitoly o poststalinské době.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz