Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hry jako historie

Aktuální číslo

recenze

Ženy s kufříkem a nadějí. Porodní báby a asistentky v českých zemích od poloviny 19. do poloviny 20. století

Hana JADRNÁ MATĚJKOVÁ

Milena LENDEROVÁ a kol.

Ženy s kufříkem a nadějí. Porodní báby a asistentky v českých zemích od poloviny 19. do poloviny 20. století

Karolinum, Praha 2019, 590 s., 420 Kč, ISBN: 978-80-246-4475-2


Provozování praxe babické nelze pokládati za službu ve smyslu čl. 3 stanov platných pro čestnou medaili za 40leté věrné služby. Tuto odpověď dostala od místodržitelství pražská porodní bába Rosalie Susková v roce 1911 na žádost o veřejné ocenění ...

‣Více

Dialektika, kultura a politika. Eseje a články z let 1955–1969

Hana KOSÁKOVÁ

Karel KOSÍK

Dialektika, kultura a politika. Eseje a články z let 1955–1969

Uspořádal Jan Mervart, Filosofia, Praha 2019, 291 s., 265 Kč, ISBN: 978-80-7007-576-0


První svazek sebraných spisů Karla Kosíka (s pořadovým číslem 4) vydal Filosofický ústav AV ČR péčí editora Jana Mervarta. Celek je rozvržen do dvou oddílů – první se věnuje marxistické metodologii, v centru druhého stojí literatura a politika. Publikaci je třeba přivítat už jako připomínku filosofa ...

‣Více

Na Jeseníky! O putování jesenickými horami, turistických bedekrech a mapách do roku 1945

Martin PELC

Jiří GLONEK

Na Jeseníky! O putování jesenickými horami, turistických bedekrech a mapách do roku 1945

Vědecká knihovna v Olomouci, Olomouc 2019, 450 s., 576 Kč, ISBN: 978-80-7053-327-7


S otázkou Věděli jste, že…? se v posledních letech často setkáváme na výstavách a v informačních prospektech. Nuže, věděli jste, že nejvyšší horou Moravy je Sněžka Wiesenberská? Pokud ne, může být výpravná kniha Jiřího Glonka, která vychází z výstavy připravené Vědeckou knihovnou v ...

‣Více

Pokřtěni ohněm. Katarské křesťanství ve světle dobových pramenů (12.–14. století)

Pavlína CERMANOVÁ

David ZBÍRAL

Pokřtěni ohněm. Katarské křesťanství ve světle dobových pramenů (12.–14. století)

Argo, Praha 2019, 504 s., 398 Kč, ISBN: 978-80-257-2807-9


Katarská hereze by pro české čtenáře byla poměrně vzdálenou problematikou, pokud by nebylo Davida Zbírala. Tento historik a religionista se katarům dlouhodobě vědecky věnuje, zkoumá jejich doktrínu i praxi a kriticky reaguje na podněty vzešlé z mnoha metodologických debat. Ty se obvykle týkají způsobů, možností a limitů poznání ...

‣Více

Město Sušice a jeho poddaní. K úloze a významu vrchnostenského hospodaření královských měst v raném novověku

Jan DVOŘÁK

Jan LHOTÁK

Město Sušice a jeho poddaní. K úloze a významu vrchnostenského hospodaření královských měst v raném novověku

Praha – Sušice, Západočeská univerzita v Plzni – Scriptorium, 2018, 984 s., 792 Kč, ISBN: 978-80-261-0651-7 a 978-80-88013-63-1


Když se na trhu objevila knižní podoba disertace, kterou Jan Lhoták roku 2015 obhájil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, musela upoutat pozornost už svým mimořádným rozsahem, příznačným spíše pro kompendia či encyklopedie. Ten, kdo se jejím ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz