Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hry jako historie

Aktuální číslo

Ženy s kufříkem a nadějí. Porodní báby a asistentky v českých zemích od poloviny 19. do poloviny 20. století

Ženy s kufříkem a nadějí. Porodní báby a asistentky v českých zemích od poloviny 19. do poloviny 20. století

Hana JADRNÁ MATĚJKOVÁ

Milena LENDEROVÁ a kol.

Ženy s kufříkem a nadějí. Porodní báby a asistentky v českých zemích od poloviny 19. do poloviny 20. století

Karolinum, Praha 2019, 590 s., 420 Kč, ISBN: 978-80-246-4475-2


Provozování praxe babické nelze pokládati za službu ve smyslu čl. 3 stanov platných pro čestnou medaili za 40leté věrné služby. Tuto odpověď dostala od místodržitelství pražská porodní bába Rosalie Susková v roce 1911 na žádost o veřejné ocenění svých zásluh. Úsečné vyjádření instituce skvěle vystihuje dlouhodobý charakter vztahu státu a porodních bab v českých zemích, který by se dal shrnout přiléhavým příslovím „za málo peněz hodně muziky“. Tuto skutečnost a mnoho dalších nezřídka překvapivých závěrů představuje autorský tým pod vedením Mileny Lenderové v recenzované publikaci.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz