Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hry jako historie

Aktuální číslo

Město Sušice a jeho poddaní. K úloze a významu vrchnostenského hospodaření královských měst v raném novověku

Město Sušice a jeho poddaní. K úloze a významu vrchnostenského hospodaření královských měst v raném novověku

Jan DVOŘÁK

Jan LHOTÁK

Město Sušice a jeho poddaní. K úloze a významu vrchnostenského hospodaření královských měst v raném novověku

Praha – Sušice, Západočeská univerzita v Plzni – Scriptorium, 2018, 984 s., 792 Kč, ISBN: 978-80-261-0651-7 a 978-80-88013-63-1


Když se na trhu objevila knižní podoba disertace, kterou Jan Lhoták roku 2015 obhájil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, musela upoutat pozornost už svým mimořádným rozsahem, příznačným spíše pro kompendia či encyklopedie. Ten, kdo se jejím zevnějškem nechal pouze ohromit, a nikoliv ochromit, při četbě záhy odhalil, že její skutečná velikost se ukrývá v samotném textu a že se té fyzické přinejmenším vyrovná.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz