Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hry jako historie

Aktuální číslo

Dialektika, kultura a politika. Eseje a články z let 1955–1969

Dialektika, kultura a politika. Eseje a články z let 1955–1969

Hana KOSÁKOVÁ

Karel KOSÍK

Dialektika, kultura a politika. Eseje a články z let 1955–1969

Uspořádal Jan Mervart, Filosofia, Praha 2019, 291 s., 265 Kč, ISBN: 978-80-7007-576-0


První svazek sebraných spisů Karla Kosíka (s pořadovým číslem 4) vydal Filosofický ústav AV ČR péčí editora Jana Mervarta. Celek je rozvržen do dvou oddílů – první se věnuje marxistické metodologii, v centru druhého stojí literatura a politika. Publikaci je třeba přivítat už jako připomínku filosofa, který původním způsobem promýšlel alternativy uspořádání socialistického systému a možnosti jeho demokratizace, a zejména otázky poměru člověka a společnosti.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz