Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Britská cesta

Aktuální číslo

Zvířata a jejich lidé

Zvířata a jejich lidé

Vztah lidí k zvířatům (a naopak) od středověku na práh doby postmoderní

Zvířata a jejich lidé. Vztah lidí k zvířatům (a naopak) od středověku na práh doby postmoderní

konference – XI. pardubické bienále

Univerzita Pardubice – Dačický dům v Kutné Hoře https://ff.upce.cz/ff/ pardubicke-bienale


Jakým právem opovažujete se vložiti ruku na díla stvořitele tak dokonalá, vy, ježto samy můžete pouze nedokonalé vyrobiti? Snad nedomýšlíte se, že Bůh všechny ty živočichy vám za hračky stvořil? napsal roku 1874 v knize Útrpnost se zvířaty! Rada dítkám, jak mají nakládati se zvířaty jistý Adolf Potůček, učitel, spisovatel a propagátor pěstování bource morušového.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz