Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Britská cesta

Aktuální číslo

Moderní psaní o středověkých panovnících?

Moderní psaní o středověkých panovnících?

Robert ANTONÍN

Roku 2018 vyšly tři biografie dvou českých králů z lucemburského rodu: Jana a jeho syna Karla IV. Vybízí to nejen k pokusu o srovnání přístupů užitých jejich autory, ale též k reflexi stavu české historické biografie středověkých panovníků.

Kniha Lenky Bobkové o Janu Lucemburském je výsledkem dlouholetého badatelského úsilí, což se odráží především v precizně zvládnuté heuristice. Je zřejmé, že autorka využila širokou pramennou základnu, reflektovala aktuální stav bádání a pokusila se o projekci jeho výsledků. Struktura textu je založena na křížení chronologického a tematického přístupu, přičemž v první části dovedla autorka popis historického vývoje a do něj zasazených životních osudů českého krále Jana do druhé poloviny třicátých let 14. století. V následujících tematických kapitolách sleduje Janovu dynastickou politiku, teritoriální ambice a vládní styl zejména na úrovni prezentace panovnického majestátu. Do této části knihy zařadila i chronologicky stavěnou kapitolu sledující několik posledních let Janova života, na niž navázala stať zabývající se obrazem krále Jana v historiografii 14. až 20. století.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz