Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Britská cesta

Aktuální číslo

České stavovské povstání

O včelách a politických osobách

Reportáže o dvorských slavnostech ze zimního království
Jana HUBKOVÁ

Falcký kurfiřt, hlavní představitel protestantské Unie a český král Fridrich (1596–1632) se na stránkách letáků třicetileté války objevoval kupodivu mnohem častěji než jeho úspěšnější současníci. Toto médium věnovalo pozornost jeho sňatku s Alžbětou Stuartovnou, přestavbě heidelberské rezidence i narození potomků. Ještě větší pozornost však vzbudil Fridrich jako český král. Období jeho roční vlády kladně komentovalo nejméně 138 jednolistových či vícestránkových česko-falckých letáků od 126 autorů.

...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz