Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: V poušti i pod pyramidami

Aktuální číslo

Středověké rukopisy ukryté v knižních vazbách

Středověké rukopisy ukryté v knižních vazbách

Tomáš BÁRTA PRAŽÁK

KNIHA, INFORMAČNÍ A ZÁBAVNÍ MÉDIUM v dnešní době dostupné (takřka) všem, navíc produkováno v obrovských nákladech. Proti středověku jistě obrovský posun. Dříve by člověku nestačilo odepřít si jeden oběd, aby mohl knihu vlastnit, ale rovnou – řečeno slovy dneška – by si musel zřídit spotřebitelský úvěr. Cena jedné knihy mohla totiž odpovídat i dnešní půlroční průměrné mzdě. Pokud tedy nějaký měšťan vlastnil více jak sto kusů knižních svazků, byl velice bohatý. Příkladem knihy jako cenného artiklu je například upomínka z roku 1574 z Čáslavi, uložená ve Státním okresním archivu Mělník (fond Archiv města Mělník), která přišla mělnické městské radě a týkala se nevrácené české bible, kterou si čáslavský kněz Vít Duchkonides Slánský uschoval u mělnického radního Šimona Vokouna. Ten ji však údajně někomu dal (zapůjčil) a již se mu nevrátila. Slánský se tedy domáhal, za předpokladu, že kniha nebude nalezena, aby mu byly na koupi nové knihy zaslány peníze (5 kop míšeňských), které mu záhy byly přislíbeny (5 kop, resp. 300 grošů míšeňských by tehdy pokrylo roční náklady na jednu šáfářku nebo udrželo po dobu tří měsíců v chodu městskou vinici).

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz