Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: V poušti i pod pyramidami

Aktuální číslo

recenze

Dva pohledy na jednu iluzi

Jiří SUK

François FURET

Minulost jedné iluze. Esej o ideji komunismu ve 20. století

Přeložila Jana Lemmonier, Argo, Praha 2018, 700 s., 498 Kč, ISBN: 978-80-257-2656-3


François Furet je jedním z nejproslulejších a nejuznávanějších interpretů Francouzské revoluce a jejího dlouhého doznívání v 19. století. Erudici historika opřel o mimořádné esejistické nadání, a proto se mohl pustit do tématu, v němž nebyl „odborníkem“. V užším osobním záběru to bylo jeho téma (v letech ...

‣Více

Minulost jedné iluze. Esej o ideji komunismu ve 20. století

Jan MERVART

François FURET

Minulost jedné iluze. Esej o ideji komunismu ve 20. století

Přeložila Jana Lemmonier, Argo, Praha 2018, 700 s., 498 Kč, ISBN: 978-80-257-2656-3

Furetova kniha Promýšlet francouzskou revoluci se na české knihkupecké pulty dostala již roku 1994, dvoudílný opus Francouzská revoluce vydalo nakladatelství Argo před více než deseti lety. Sborník editovaný spolu s Alainem Besançonem srovnávající komunismus s fašismem vyšel roku 2002 a jako editor figuruje Furet též na ...

‣Více

Jan Dismas Zelenka (1679–1745). Český hudebník na drážďanském dvoře

Iveta COUFALOVÁ

Janice B. STOCKIGT

Jan Dismas Zelenka (1679–1745). Český hudebník na drážďanském dvoře

Přeložila Vlasta Hesounová, Vyšehrad, Praha 2018, 404 s., 499 Kč, ISBN: 978-80-7429-976-6


Hudební skladatel Jan Dismas Zelenka, rodák z Louňovic pod Blaníkem, který většinu svého života strávil v Drážďanech u dvora saských kurfiřtů a polských králů Augusta II. Silného a Augusta III., hledal cestu k českému posluchači poměrně dlouho. V posledních letech – obzvlášť díky hudebnímu uskupení Collegium ...

‣Více

Korespondence Aloise Musila I. Alois Musil a počátky Orientálního ústavu v korespondenci „otců zakladatelů

Bronislav OSTŘANSKÝ

Adéla JŮNOVÁ MACKOVÁ – Pavel ŽĎÁRSKÝ – Tomáš GECKO (eds.)

Korespondence Aloise Musila I. Alois Musil a počátky Orientálního ústavu v korespondenci „otců zakladatelů“

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2019, 350 s., 499 Kč, ISBN: 978-80-88304-06-7


Orientální ústav je dnes jednou z nejmenších, ale zároveň nejstarších součástí Akademie věd ČR a od jeho založení brzo uplyne rovné století. Vznik této instituce i promýšlení její koncepce se neodmyslitelně pojí s postavou ...

‣Více

Volyň 1943. Genocidní čistka – fakta, analogie, historická politika

Zdenko MARŠÁLEK

Grzegorz MOTYKA

Volyň 1943. Genocidní čistka – fakta, analogie, historická politika

Přeložil Martin Veselka, Academia, Praha 2018, 232 s., 325 Kč, ISBN: 978-80-200-2857-0


Široký pás území středního a východního Polska, Běloruska, Pobaltí a Ukrajiny se ve 20. století stal místem nevýslovné tragédie tamních obyvatel. Několik krvavých válečných konfliktů provázely opakované posuny hranic a nové a nové proměny politických režimů. To nejhorší však obyvatelům nepřinesly frontové boje, ale režim během několikeré okupace ...

‣Více

Sport a česká společnost do roku 1939. Osobnosti – instituce – reflexe

Jan DĚKANOVSKÝ

Martin PELC

Sport a česká společnost do roku 1939. Osobnosti – instituce – reflexe

NLN, Praha 2019, 352 s., 359 Kč, ISBN: 978-80-7422-660-1


Notoricky známý výrok mediálního magnáta Ruperta Murdocha z devadesátých let minulého století označuje sport za fenomén, který naprosto překonává film i všechno ostatní ze zábavních žánrů. Murdoch měl na mysli především medializovanou podobu sportu, jeho slova však poměrně přesně vystihují postavení, které ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz