Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: V poušti i pod pyramidami

Aktuální číslo

ďasovský kompas

Brno předměstí Vídně

Brno předměstí Vídně

výstava

Moravská galerie www.moravska-galerie.cz


Nová expozice v Místodržitelském paláci přibližuje na časovém půdorysu „dlouhého“ 19. století (1789–1914) umělecké vazby mezi moravskou a rakouskou metropolí.

...

‣Více

Velká Morava a Pražský hrad

Velká Morava a Pražský hrad

výstava

Památník Velké Moravy, Staré Město www.slovackemuzeum.cz


V roce 1949 objevil archeolog Vilém Hrubý v místech dnešního Památníku Velké Moravy ve Starém Městě Na Valách základy velkomoravského kostela – první odborně prozkoumané stavby velkomoravského stáří na území tehdejšího Československa. Jeho objevy, od nichž letos uplynulo sedmdesát let, změnily pohled archeologů i veřejnosti na dobu raného středověku.

...

‣Více

Armáda v povstání – Slovenské národní povstání 1944

Armáda v povstání – Slovenské národní povstání 1944

výstava

Národní památník na Vítkově www.nm.cz


Slovenské národní povstání je zásadním mezníkem slovenských dějin 20. století; od jeho vypuknutí letos uplynulo 75 let. V jeho průběhu sehrála klíčovou úlohu povstalecká 1. československá armáda. Především fotografická výstava právě probíhající v Národním památníku na Vítkově klade působení armády do širokých souvislostí událostí Slovenského národního povstání.

...

‣Více

Paul Gebauer (1888–1951)

Paul Gebauer (1888–1951)

výstava

Oblastní galerie v Liberci – Lázně www.ogl.cz


Jednou z oblastí výzkumu a prezentace typickou pro Oblastní galerii Liberec je tvorba německy hovořících výtvarných umělců z Čech, Moravy a Slezska. V roce 2014 byli monograficky představeni malíř Erwin Müller a sochařka Mary Duras. Pro rok 2019 se jedná o první retrospektivu slezského malíře Paula Gebauera.

...

‣Více

Technika v diktaturách

Technika v diktaturách

výstava a edukační program

Národní technické muzeum www.ntm.cz


Národní technické muzeum u příležitosti třicátého výročí 17. listopadu 1989, otevřelo výstavu, která představuje techniku z dob totalit v letech 1939–1989. Mezi 140 exponáty jsou k vidění například předměty zabavené při pokusech o ilegální přechody hranic, zařízení používaná Státní bezpečností při sledování disidentů nebo nástrojové vybavení undergroundových skupin – tedy na jedné straně technické prostředky, které napomáhaly ...

‣Více

Tutanchamon RealExperience

Tutanchamon RealExperience

multimediální výstava

Historická budova Národního muzea, Praha www.nm.cz


Výstava v Historické budově Národního muzea v Praze, uspořádaná ve spolupráci s italskými partnery Civita Mostre e Musei a společností Laboratoriorosso (odbornými garanty výstavy jsou Miroslav Bárta a Pavel Onderka) a vybavená speciálním multimediálním systémem, představuje patrně nejznámějšího egyptského faraona, Tutanchamona. První část tvoří výběr originálních předmětů vykreslujících všední život starých Egypťanů, jejich pojímání času či představy o ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz