Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: „Neužitečný král“?

Aktuální číslo

ďasovský kompas

Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad

Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad

dvojvýstava

Broumov & Rajhrad www.klasterbroumov.cz, www.rajhrad. muzeumbrnenska.cz


Výstava se koná paralelně na dvou místech najednou – totiž v Broumově a Rajhradě, kde se nacházejí jedny z nejstarších benediktinských klášterů v českých zemích. Ty byly vždy významnými nositeli vzdělanosti a jejich knihovny představovaly pokladnice knih vzácných nejen po stránce obsahové, ale i z hlediska poznání historie knihy.

...

‣Více

Zvuková mapa Luhačovic

Zvuková mapa Luhačovic

audioprůvodce

www.zvukovamapaluhacovic.cz


Zavítáte-li do Luhačovic, lázeňského města ve Zlínském kraji, nezapomeňte využít originálního výsledku projektu Zvuková mapa Luhačovic. Jedná se o zvukový bedekr dostupný od letošního června, který ve formátu padesáti dvou až čtyřminutových autorských rozhlasových her vykresluje Luhačovice prostřednictvím někdy veselých, někdy smutných, ale vždy poutavých příběhů.

...

‣Více

Praha 1606. Multimediální pohled na Prahu Rudolfa II.

Praha 1606. Multimediální pohled na Prahu Rudolfa II.

stálá expozice

Muzeum hlavního města Prahy – Dům U Zlatého prstenu, Praha www.muzeumprahy.cz


Roku 1606 zachytil podobu hlavního města Království českého významný grafik a vydavatel Aegidius Sadeler. Kresebný návrh vytvořil Philippus van den Bosche a do mědirytu jej převedl Johann Wechter.

...

‣Více

Na březích Nilu

Na březích Nilu

výstava

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur


Obyvatelé starověkého nilského údolí a jejich životní prostředí jsou na výstavě představeni prostřednictvím více než 500 sbírkových předmětů z českých i zahraničních sbírek.

...

‣Více

Stříbrná Jihlava 2019

Stříbrná Jihlava 2019

konference

Jihlava www.muzeum.ji.cz


Mezinárodní konference k dějinám starého hornictví a hutnictví Stříbrná Jihlava se konala poprvé v roce 1995, od té doby se v tříletých intervalech uskutečnilo osm ročníků. Pro tři říjnové dny tohoto roku je připraven ročník devátý, jehož obsahem budou více než tři desítky příspěvků reflektujících badatelskou práci v oblasti těžby a zpracování rud od protohistorických období až do 18. století, tedy ...

‣Více

Rusko ve 20. století – kontinuita a diskontinuita

Rusko ve 20. století – kontinuita a diskontinuita

konference

Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, Pardubice www.hiu.cas.cz


Výzkumné centrum dějin východní Evropy HÚ AV ČR a Filozofická fakulta Univerzity Pardubice pořádají 3. října konferenci Rusko ve 20. století – kontinuita a diskontinuita. Inspirací ke svolání odborníků zabývajících se tímto tématem a otevření příslušných debat byly pokračující diskuse o takzvaných zásadních milnících v dějinách Ruska minulého století, mezi něž patří i reflexe ...

‣Více

Zlatý diktafon

Zlatý diktafon

soutěž (orální historie)

www.coha.cz


Česká asociace orální historie vyzývá k zasílání soutěžních příspěvků do již šestého klání o „Zlatý diktafon“. Je to soutěž o nejlepší studentskou práci realizovanou metodou orální historie během školních či akademických let 2017/2018 a 2018/2019. Soutěž asociace vypisuje vždy jednou za dva roky ve třech kategoriích: základní školy, střední školy a vysoké školy. Soutěžní příspěvky je možné zaslat (včetně nezbytného ...

‣Více

Historické portréty J. A. Komenského a jeho současníků

Historické portréty J. A. Komenského a jeho současníků

výstava

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského www.npmk.cz


Výstava je příspěvkem k oslavám výročí „Učitele národů“: 350. výročí úmrtí (2020) a 430. výročí jeho narození (2022). Expozice představuje portréty Jana Amose Komenského, jeho potomků, spolupracovníků a mecenášů, například královny Kristiny Švédské, Karla staršího ze Žerotína nebo rodiny Leszczyńských (jedná se o olejomalby, mědiryty i oceloryty).

...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz