Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: „Neužitečný král“?

Aktuální číslo

Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad

Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad

Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad

dvojvýstava

Broumov & Rajhrad www.klasterbroumov.cz, www.rajhrad. muzeumbrnenska.cz


Výstava se koná paralelně na dvou místech najednou – totiž v Broumově a Rajhradě, kde se nacházejí jedny z nejstarších benediktinských klášterů v českých zemích. Ty byly vždy významnými nositeli vzdělanosti a jejich knihovny představovaly pokladnice knih vzácných nejen po stránce obsahové, ale i z hlediska poznání historie knihy.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz