Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: KRYM

Aktuální číslo

České stavovské povstání

Ve válečném sevření

Střety stavovských a císařských vojsk 1618–1619
František KOREŠ

Vyhození místodržitelů z oken české dvorské kanceláře 23. května 1618 představovalo všeobecně srozumitelný symbolický akt namířený proti vykonavatelům panovnické moci. Již tehdy dali stavové otevřeně najevo vůli bránit svá práva a svobody i za cenu vyvolání otevřeného válečného konfliktu. Podívejme se tedy na rozmanité válečné dění ohraničené z časového hlediska pražskou defenestrací a bitvou u Záblatí, která v červnu 1619 poprvé výrazněji otřásla sebevědomím stavovské opozice.

...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz