Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Archeologické nálezy

Aktuální číslo

Petrohradský rukopis Richentalovy Kroniky kostnického koncilu

Petrohradský rukopis Richentalovy Kroniky kostnického koncilu

Kamil BOLDAN

Letos uplynulo šest set let od ukončení všeobecného koncilu, který po dlouhou dobu čtyřiceti dvou měsíců jednal v Kostnici na břehu Bodamského jezera, vůbec prvně v lokalitě ležící severně od Alp. Měl překonat skoro čtyři desetiletí trvající papežské schizma, projednat nutné církevní reformy a vypořádat se s herezemi. I díky silné diplomatické podpoře římského krále Zikmunda Lucemburského, jenž se o svolání koncilu zasadil, byli dva stávající papežové sesazeni a třetí rezignoval sám. Na podzim 1417 byl v Kostnici zvolen novým papežem Martin V., který se potom energicky chopil vedení koncilu a 22. dubna 1418 jeho zasedání ukončil. Kostnický koncil sice dosáhl obnovení církevní jednoty, zato s reformami mnoho nepokročil.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz