Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Archeologické nálezy

Aktuální číslo

ďasovský kompas

Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře

Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře

výstava

Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác www.moravska-galerie.cz

Po vzniku samostatného Československa probíhala mezi francouzskými a českými progresivními umělci velmi intenzivní komunikace, na rozdíl od avantgardních skupin z jiných zemí poválečné Evropy. Velkou zásluhu na této živé výměně měl malíř Josef Šíma, žijící od počátku dvacátých let 20. století trvale ve Francii.

...

‣Více

Sociální otázka, demokracie a sociální revolta. Boj o charakter (československého) státu

Sociální otázka, demokracie a sociální revolta. Boj o charakter (československého) státu

seminář

Masarykovo muzeum v Hodoníně www.mua.cas.cz

Patnáctý ročník tradičního masarykovského semináře pořádaného v Masarykově muzeu v Hodoníně přináší pohled na boj o charakter nově založeného československého státu z hlediska sociální politiky, která se současně se vznikem Československa stala vysoce výbušným společenským tématem.

...

‣Více

1918: Žižkov. „My, národ československý…“

1918: Žižkov. „My, národ československý…“

Výstava

Praha, Atrium Žižkov

Žižkov byl svou samorostlostí tak proslulý, že jej Pražané mezi sebou nazývali „žižkovskou republikou“… Výstava klade důraz na běžný život, aniž by však ignorovala zásadní politické momenty „revoluční“ doby.

...

‣Více

Válka a film

Válka a film

konference

Praha www.ustrcr.cz

Snaha ovládat audiovizuální masmédia, tedy především film a televizi, a jejich prostřednictvím manipulovat s obecným míněním je vlastní jak autoritativním režimům, tak liberálním demokraciím. V době války se tyto snahy násobí – politická propaganda přechází do koncentrovanějšího, agresivnějšího módu, akcelerujícího dva základní postupy, stmelující mýtus a označení nepřítele, za účelem dosažení co nejefektivnějšího mobilizačního efektu.

...

‣Více

Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích českému historikovi

Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích českému historikovi

vědecké zasedání Historického ústavu FF JU v Českých Budějovicích

www.ff.jcu.cz/novinky-historickeho-ustavu

Profesor Josef Petráň (1930–2017) patřil k nejvýznamnějším českým historikům s rozsáhlým a metodologicky pozoruhodným rejstříkem badatelských témat. Svůj profesní život spojil s Univerzitou Karlovou v Praze.

...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz