Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Archeologické nálezy

Aktuální číslo

Česká otázka a dnešní doba

Česká otázka a dnešní doba

Vratislav DOUBEK

Jan SVOBODA – Aleš PRÁZNÝ (eds.)

Česká otázka a dnešní doba

Filosofia, Praha 2018, 648 s., 320 Kč, ISBN: 978-80-7007-505-0


V nesourodém, exponovaném středu Evropy je hledání smyslu a obsahu vlastní národní existence lanem záchranným i spoutávajícím. Na sklonku 19. století česká společnost jako by překonala své česko-rakouské vnímání a soustředila se sama na sebe. V úvahové literatuře se to proto „českou otázkou“ jen hemžilo. Jako první ji, nikoli překvapivě, vznesli literáti (E. Krásnohorská, J. Arbes), následně se z ní vypsali politici i národohospodáři (J. Trakal, T. Dofek, J. Stříbrný, V. Sternberg). Ale tou bezpochyby nejznámější se stala Masarykova Česká otázka (1895). Jednak proto, že byla myšlenkově nejhlubší, jednak proto, že se její autor stal později prezidentem samostatného Československa, a tím spíš byly jeho někdejší vize posuzovány a poměřovány realitou vývoje.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz