Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Než vznikla republika...

Aktuální číslo

Otec válečných hrobů

Otec válečných hrobů

Jan Nepomuk Steinský: muž, kterému památka válečných obětí nebyla lhostejná
Vojtěch KESSLER – Josef ŠRÁMEK

Není snad historická událost z českých dějin, která by byla prostřednictvím pomníků a památníků tak zafixována v paměti jako prusko- -rakouská válka z roku 1866. Soupeřit s ní mohou snad jen sochy a busty prezidenta T. G. Masaryka. Je to celkem překvapivé zjištění, uvědomíme- -li si, jakou roli hraje, či spíše nehraje, prusko- -rakouská válka v našich dějinách. Jako politický argument neslouží již celé století, emoce s ní spojené vychladly, nebo je překryly mnohem brizantnější události 20. století, a tvoří tak už pouze stručnou a pamatovánínehodnou kapitolu v učebnicích dějepisu. Koncem 19. století však byla situace zcela odlišná a tato válka představovala jak v politických důsledcích, tak v rovině jednotlivých lidských tragédií nezahojenou ránu.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz