Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Pan prezident

Aktuální číslo

Živá minulost. Středověké tradice a představy o středověku

Živá minulost. Středověké tradice a představy o středověku

Vojtěch BAŽANT

František GRAUS

Živá minulost. Středověké tradice a představy o středověku

Přeložil Jan Dobeš, Argo, Praha 2017, 430 s., 398 Kč, ISBN: 978-80-257-2015-8


František Graus založil své studium obrazů minulosti a historických tradic na srovnání tří historických regionů definovaných perspektivou romantického 19. století. Proměny historických tradic francouzských, německých a českých sledoval od středověku až do moderní doby v německy psané syntéze (Lebendige Vergangenheit) z roku 1975, do níž vybral více i méně známé motivy. Nejproblematičtějšími místy této koncepce jsou pasáže o středověkých německých tradicích. Zde se Graus může opírat jen o dílčí tradice bavorské či saské, přičemž v závěrečném „Pokusu o shrnutí“ vyhodnocuje Říši jako celek, což má opět smysl právě ve vztahu ke sjednocujícímu se modernímu Německu.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz