Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Pan prezident

Aktuální číslo

Do tří korun. Poslední rozmach Přemyslovců (1278–1301)

Do tří korun. Poslední rozmach Přemyslovců (1278–1301)

Martin NODL

Josef ŽEMLIČKA

Do tří korun. Poslední rozmach Přemyslovců (1278–1301)

NLN, Praha 2017, 592 s., 469 Kč, ISBN: 978-80-7422-566-6


Nebývá zvykem, aby u nás vyšly během několika málo let dvě monografie, jež mají stejného hlavního hrdinu. Nepochybně je to způsobeno skutečností, že v české historiografii panuje až přílišný strach ze vzájemné konkurence. Výjimka v podobě dvou biografií Václava II. z pera Libora Jana (Václav II. Král na stříbrném trůnu, 2015; autor recenze se na ní redakčně podílel; pozn. red.) a Josefa Žemličky, kterou je třeba jen a jen kvitovat, povstala ze soupeření mezi brněnským a pražským badatelským centrem, která si před více než deseti lety vytkla za cíl nově formulovat modelové představy o fungování české společnosti a českého království ve 13. století. Po řadě ostrých polemik se nakonec především v otázkách formování státního aparátu a geneze šlechty jako politické reprezentace Čechů a Moravanů zakopali ve svých nesmiřitelných pozicích. Témata, jež původně hýbala debatou, lze shrnout do tří termínů: privatizace státu, vlastnictví majetků a modernizace společnosti.

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz