Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Pan prezident

Aktuální číslo

Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity

Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity

Zdenko MARŠÁLEK

Milena BARTLOVÁ a kol.

Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity

UMPRUM, Praha 2017, 271 s., grafická úprava Jan Čumlivski, 430 Kč, ISBN: 978-80-87989-23-4


Díky velkému zájmu médií nemůže nikomu uniknout, že v tomto roce uplyne již sto let od okamžiku vzniku novodobého československého státu. Odkaz boje za samostatnost, první republiky, masarykovských idejí, ale i historie temných roků okupace za druhé světové války nebo tíživých a tragických národnostních střetů, stejně jako problematika proměny a vývoje národní a státní identity během celého – letos završeného – století jsou takřka všudypřítomnými náměty debat, proslovů, článků i celé řady knih. Projekty důkladného, dlouhodobého a skutečně soustavného výzkumu otázky identity československého státu a národa a jejich základních idejí se nicméně objevily teprve v poslední době. Jeden z nich probíhal na katedře teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové pod vedením Jindřicha Vybírala. Projekt měl celou řadu výstupů, mezi něž se řadily především výstavy a návazné publikace. Ohromného zájmu veřejnosti se dostalo zvláště pražské výstavě Budování státu: reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, pořádané na přelomu let 2015 a 2016, k níž vyšel i reprezentativní katalog.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz