Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: 1945: plánování poválečného světa

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Případ Václava Talicha

K problému národní očisty a českého heroismu
Eduard BURGET

Jiří KŘESŤAN

Případ Václava Talicha - K problému národní očisty a českého heroismu

Filip Tomáš – Akropolis, Praha 2014, 206 s., 229 Kč, ISBN 978-80-7470-070-5


Když krátce po skončení druhé světové války vyjádřil Jindřich Chalupecký naději, že se s některými katolickými básníky v osvobozené vlasti již nebudeme potkávat, neboť nám bude lépe, když jejich jména zapomeneme, dotkl se tak zcela vědomě problematického tématu takzvané národní očisty, která v té době probíhala na ...

‣Více

Filmová kultura severního trojúhelníku

Filmy, kina a diváci českých zemí, NDR a Polska 1945–1970
Martin ŠTOLL

Pavel SKOPAL

Filmová kultura severního trojúhelníku - Filmy, kina a diváci českých zemí, NDR a Polska 1945–1970

Host, Brno 2014, 388 s., 329 Kč ISBN 978-80-7294-971-7


Představy, plány, touhy, ale realita zcela jiná. Tak by se dalo vystihnout pnutí, které je latentně obsaženo v publikaci Pavla Skopala z Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Autor v ní rozvíjí svůj dlouhodobý odborný zájem o filmovou distribuci ...

‣Více

Příběhy o hrdé pokoře

Aristokracie českých zemí v době baroka
Zdeněk HOJDA

Petra VOKÁČOVÁ

Příběhy o hrdé pokoře. Aristokracie českých zemí v době baroka

Academia, Praha 2014, 964 s. ISBN 978-80-200-2364-3


Veleobjemný svazek od Petry Vokáčové svými skoro tisíci stranami možná zprvu trochu vyděsí. Rozhodně ale stojí za to se jím pročíst. Autorka, jež se dosud věnovala převážně období vlády Karla VI. a jeho dvoru, si vzala tentokrát o dost větší sousto (jedná se o její dizertaci) a výsledek je pozoruhodný. Ona ...

‣Více

Zrod velmoci

Dějiny Sovětského svazu 1917–1945
Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ

Michal REIMAN A KOL.

Zrod velmoci - Dějiny Sovětského svazu 1917–1945

Karolinum, Praha 2013, 583 s., 440 Kč, ISBN 978-80-246-2266-8


Dílo Michala Reimana má v české historiografii ruské revoluce a meziválečného SSSR zcela zásadní místo. Autor v roce 1967 zaujal na svou dobu odvážným přístupem v knize o ruské revoluci, která sklidila ostrou kritiku dogmatiků, na Západě však měla pozitivní ohlas. Po odchodu do emigrace působil na západoberlínské svobodné univerzitě ...

‣Více

Reprezentace české středověké šlechty

Stanislav VOHRYZEK

Robert ŠIMŮNEK

Reprezentace české středověké šlechty

Argo, Praha 2013, 476 s., 398 Kč ISBN 978-80-257-1004-3


Řadu publikací o české středověké šlechtě nedávno rozšířila práce věnující se šlechtické reprezentaci a mentalitě na základě rozboru hmotných a písemných památek. Kniha se zabývá časovým úsekem od 12. do 16. století, ale nejvíce pozornosti je vzhledem k množství dochovaných pramenů věnováno pozdnímu středověku. To však není na škodu s ohledem na to, že mentalita ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz