Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: 1945: plánování poválečného světa

Aktuální číslo

1945: plánování poválečného světa

1945: plánování poválečného světa

Editor tématu: Vít Smetana

Po druhé světové válce Spojené státy věřily, že budou schopny udržet sovětsko-americkou spolupráci na liberální bázi a zároveň uchovat politicky pluralistickou, ekonomicky otevřenou východní Evropu. Sověti se dopustili podobného mylného soudu. Také oni doufali v pokračování spolupráce se Západem, jakkoli podle vlastních podmínek: exkluzivní sféra ve východní Evropě se stalinským systémem vlády. Výsledkem byl nejhorší z možných světů, stalinská východní Evropa a sovětsko-americké nepřátelství.

László Borhi, Hungary in the Cold War 1945−1956. Between the United States and the Soviet Union, Budapest − New York 2004


CHRONOLOGIE

1.7. – 22.7.1944 Konference v Bretton Woods o finančním a měnovém uspořádání

21.8. – 7.10.1944 Konference v Dumbarton Oaks o budoucí podobě OSN

9.–14.10.1944 Konference Tolstoj v Moskvě (J. V. Stalin – W. S. Churchill)

4.–11.2.1945 Jaltská konference (Stalin, Churchill, F. D. Roosevelt)

22.–28. 3. 1945 Jednání v Moskvě o podobě a programu československé vlády (přijat 5. 4. v Košicích)

12.4.1945 Americký prezident Roosevelt umírá, nastupuje H. S. Truman

25.4.1945 Sovětské a americké jednotky se setkávají na Labi u Torgavy

25.4. – 26.6.1945 Zakládající konference OSN v San Francisku

30.4.1945 Sebevražda A. Hitlera v Berlíně

7.5.1945 (2.41 h) Generál A. Jodl podepisuje v hlavním stanu generála D. D. Eisenhowera v Remeši bezpodmínečnou kapitulaci Německa s platností od půlnoci z 8. na 9. 5. 1945 (8. 5. před půlnocí je kapitulační akt zopakován v Berlíně-Karlshorstu)

9.5.1945 Příjezd Rudé armády do Prahy, kde od 5. 5. probíhá povstání

5.7.1945 USA a Británie uznávají polskou prozatímní vládu

17.7. – 2.8.1945 Postupimská konference (Stalin, Truman, Churchill – od 28. 7. C. Attlee)

6.8. a 9. 8. 1945 Atomové bomby svrženy na Hirošimu a Nagasaki, 8. 8. SSSR vyhlašuje válku Japonsku

14.8.1945 Císař Hirohito oznamuje kapitulaci Japonska

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz