Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Evropa po Vídeňském kongresu...

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Pavel z Tarsu a jeho svět

Markéta MELOUNOVÁ

Mireia RYŠKOVÁ

Pavel z Tarsu a jeho svět

Karolinum, Praha 2014, 502 s., 375 Kč, ISBN 978-80-246-2333-7


Monografie, věnující se apoštolu Pavlovi jakožto jedné z nejvýznamnějších postav počátků křesťanství, seznamuje s Pavlovou činností a myšlením na pozadí geografického, politického, kulturního a sociálního prostoru doby i s dosavadním pavlovským bádáním. Autorce se živým líčením Pavlova života i tehdejšího světa podařilo vytvořit plastický obraz prostředí Pavlových misií i Pavla – člověka a misionáře.

...

‣Více

Moravské exulantky v obnovené Jednotě bratrské v 18. století

Obrazy ze života
Zuzana PAVELKOVÁ ČEVELOVÁ

Edita ŠTĚŘÍKOVÁ

Moravské exulantky v obnovené Jednotě bratrské v 18. století Obrazy ze života

Kalich, Praha 2014, 536 s., 450 Kč, ISBN 978-80-7017-210-0


Tato kniha není „klasickým“ příspěvkem k problematice gender history, jak by se mohlo na první pohled zdát. Edita Štěříková je totiž historičkou jednoho výlučného tématu, zabývá se dějinami pobělohorské náboženské emigrace a patří ke kmenovým autorkám nakladatelství Kalich. O pobělohorské emigraci vydala za posledních dvacet let řadu ...

‣Více

Grafy, mapy, stromy

Abstraktní modely literární historie
Vojtěch BAŽANT

Franco MORETTI

Grafy, mapy, stromy Abstraktní modely literární historie

Přeložila Olga Čaplyginová Karolinum, Praha 2014, 121 s., 160 Kč, ISBN 978-80-246-2609-3


Grafy, mapy, stromy jsou prvním přeloženou prací Franka Morettiho. Kniha má ambice stát se jakýmsi úvodem do Morettiho díla, zhuštěný výklad se totiž dotýká vícera oblastí jeho odborného zájmu (Moretti upozorňuje na své starší práce k příslušným tématům) a zároveň nechce oslovit jen literární vědce, nýbrž i zaujaté badatele ...

‣Více

S diplomatem v Orientu

Cyril a Pavla Duškovi v Egyptě (1922–1924)
Břetislav VACHALA

Kolektiv autorů

S diplomatem v Orientu Cyril a Pavla Duškovi v Egyptě (1922–1924)

Scriptorium, Praha 2015, 356 s., 319 Kč, ISBN 978-80-88013-06-8


Čtyři zkušení autoři z české historické a egyptologické obce (Adéla Jůnová Macková, Hana Navrátilová, Libor Jůn, Hana Havlůjová) se ujali úkolu poprvé v celé šíři postihnout a vyhodnotit působení Cyrila Duška (1881–1924), jednoho z „mužů 28. října“, v letech 1901–1915 redaktora Času, za války organizátora ...

‣Více

O hranicích dějinných období

Na příkladu středověku a renesance

Jacques LE GOFF

O hranicích dějinných období Na příkladu středověku a renesance

Přeložil Martin Pokorný Karolinum, Praha 2014, 90 s., 165 Kč, ISBN 978-80-246-2784-7


Renesance 14.–15. století nebyla revolučním předělem evropských dějin. Považujme ji spíše za vyvrcholení procesu dlouhé „středověké renesance“ a středověkou epochu chápejme jako průběžné znovunalézání a obrozování, nikoli jako temné a úpadkové mezidobí sevřené mezi jasnými paprsky antiky a novověku. Taková je výzva slavného medievisty, jak ...

‣Více

Obraz Polsko-litevského státu a Ruska ve zpravodajství české šlechty (1450−1618)

Kateřina PRAŽÁKOVÁ

Obraz Polsko-litevského státu a Ruska ve zpravodajství české šlechty (1450−1618)

HÚ FF Jihočeské univerzity, České Budějovice 2015, 324 s., 295 Kč ISBN 978-80-7394-509-1


V srpnu 1588 dostal Petr Vok z Rožmberka tuto zprávu: ... nějaký poselství od jeho Milosti Císařské vypraveno jest, s takovejmi to nadějemi, aby král polský korunovaný vzal sestru Maximiliánovu a jel s ní do Švejca a tam králem aby byl. Maximilián pak aby vzal ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz