Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Evropa po Vídeňském kongresu...

Aktuální číslo

Pavel z Tarsu a jeho svět

Pavel z Tarsu a jeho svět

Markéta MELOUNOVÁ

Mireia RYŠKOVÁ

Pavel z Tarsu a jeho svět

Karolinum, Praha 2014, 502 s., 375 Kč, ISBN 978-80-246-2333-7


Monografie, věnující se apoštolu Pavlovi jakožto jedné z nejvýznamnějších postav počátků křesťanství, seznamuje s Pavlovou činností a myšlením na pozadí geografického, politického, kulturního a sociálního prostoru doby i s dosavadním pavlovským bádáním. Autorce se živým líčením Pavlova života i tehdejšího světa podařilo vytvořit plastický obraz prostředí Pavlových misií i Pavla – člověka a misionáře.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz