Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Normální, nebo normalizační socialismus?

Aktuální číslo

Labyrintem pramenů středověké historie

Labyrintem pramenů středověké historie

Písemná svědectví pomáhají vytvářet obraz dějin
Libor Jan

Potom nalezše nějakého velmi prozíravého a důmyslného muže, jenž se zabýval pouze obděláváním pole, příjmím Přemysla, ustanovili si ho podle výroku věštkynina knížetem neboli správcem, davše mu za manželku svrchu řečenou pannu věštkyni. Takto zní nejstarší záznam takzvané přemyslovské pověsti, která je snad stále ještě mezi lidmi známa především ze Starých pověstí českých v podání Aloise Jiráska. Jirásek ovšem čerpal z textu prvního latinsky píšícího kronikáře Čechů, pražského děkana Kosmy...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz