Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Normální, nebo normalizační socialismus?

Aktuální číslo

ďasovský kompas

Otevři zahradu rajskou

VÝSTAVA

Pět století působení benediktinského řádu v českých zemích zobrazuje výstava Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300. Připravila ji Národní galerie ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK v Praze, Centrem medievistických studií AV ČR a Národní knihovnou ČR. Po loňských oslavách osmi set let působení benediktinské řádu na Broumovsku (Via Benedictina) tak přichází další projekt, jehož ...

‣Více

Kompasová střelka

Knihopis českých a slovenských tisků

Oddělení dokumentace a výzkumu kulturního dědictví v českých zemích do roku 1800 Filozofi ckého ústavu AV ČR – Kabinetu pro klasická studia ve spolupráci s Národní Knihovnou ČR zpracovává pod názvem Knihopis (knihopis.org) monumentální databázi prvotisků a starých tisků. Myšlenka znovu sepsat veškerou českou tištěnou produkci (1476–1800) vznikla v roce 1923 u příležitosti 150. výročí narození Josefa Jungmanna (proto se Knihopisu říká také Nový ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz