Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Přemyslovské princezny

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Martina Winkelhoferová: Šlechtictví zavazuje

Osudy žen v c. k. monarchii
Hana Rudová

Ve své poslední knize zúročila rakouská historička Martina Winkelhoferová výbornou znalost šlechtických rodových archivů jednak rakouské a jednak české provenience. Díky tomu čtenáře zavádí do domácností příslušníků a příslušnic takzvané první společnosti podunajské monarchie v době vlády císaře Františka Josefa I. Svět nejvýše postavených, jeho světlejší i stinnější stránky, jeho přednosti a zákonitosti, přibližuje očima urozených dívek a žen.

...

Přeložili Ingeborg a Milan Churaňovi, Ikar, Praha 2012, 248 s., 259 ...

‣Více

Jacques Le Goff: Svatý Ludvík

Kateřina Čadková

Jacques Le Goff, významný představitel historické školy Annales a emeritní ředitel prestižní École des hautes études en sciences sociales, se do paměti českých čtenářů (a nikoli pouze historiků) již stihl zapsat svými četnými díly z oblasti středověké historie, kultury nebo dějin mentalit. Nyní se na český trh dostává biografie velkého francouzského krále Ludvíka (1214–1270). Jde o žánr, jemuž se tento francouzský historik ve své dlouhé kariéře dosud nevěnoval a ...

‣Více

Jaroslav Pospíšil: Světla a stíny v životě Baťova ředitele ing. Františka Maloty

Radek Slabotínský

Fenomén meziválečného Zlína a především s ním spojeného obuvnického gigantu Baťa, a. s., tvoří v posledních dvaceti letech téma mnohých publikací, které jsou psány tu s větší, tu s menší snahou po rehabilitaci tohoto bezesporu hvězdného období zmíněného města. Některé z nich mají však jen málo společného se skutečnou vědeckou prací, spíše než o nezaujaté monografie, založené na kritickém rozboru dochovaných pramenů a dostupné literatury, jde o práce, jež se ...

‣Více

Věra Matoušová a kol. (eds.): Jméno Vokolek

Tomáš Nedvěd

Vokolek je staré jméno české a Komenský tvrdí, že paprsek táhne do centra k vokolku, což znamená, že tato edice chce býti na výši světlého jména, napsal Josef Florian, když v roce 1924 zahájil vydávání své knižní řady s názvem Paprsek nakladatel Vlastimil Vokolek. Tento citát symbolicky vystihuje nejen původní myšlenku edice vnášet světlo do temnot poválečné doby publikací titulů s vysokou úrovní knižní úpravy, ale mohl by se také ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz