Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Přemyslovské princezny

Aktuální číslo

Martina Winkelhoferová: Šlechtictví zavazuje

Martina Winkelhoferová: Šlechtictví zavazuje

Osudy žen v c. k. monarchii
Hana Rudová

Ve své poslední knize zúročila rakouská historička Martina Winkelhoferová výbornou znalost šlechtických rodových archivů jednak rakouské a jednak české provenience. Díky tomu čtenáře zavádí do domácností příslušníků a příslušnic takzvané první společnosti podunajské monarchie v době vlády císaře Františka Josefa I. Svět nejvýše postavených, jeho světlejší i stinnější stránky, jeho přednosti a zákonitosti, přibližuje očima urozených dívek a žen.

...

Přeložili Ingeborg a Milan Churaňovi, Ikar, Praha 2012, 248 s., 259 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz