Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Kubánská raketová krize

Aktuální číslo

Monumentální projekty Aleše Veselého

Monumentální projekty Aleše Veselého

Člověk hledá něco, co neví... ale o čem ví, že je
Mahulena Nešlehová

Pod názvem Kódy a prolínání představila Galerie umění v Karlových Varech mimořádně zajímavou výstavu prostorových projektů a soch Aleše Veselého, významného představitele generace šedesátých let a českého nekonformního umění, který se zahraničními realizacemi a oceněními hluboce zapisuje do soudobého světového dění. Výstava, jež volně navázala na nedávnou prezentaci několika Veselého rozměrných děl na sochařské terase v DOXu v Praze, podnětným způsobem rozšířila naše poznání o jeho nejnovější práce.
Koncepce karlovarské výstavy, na níž se společně s umělcem podílely kurátorka galerie Eva Neumannová a Veselého asistentka Alena Bartková, předložila výběr zásadních sochařových děl. Vše bylo řešeno tak, abychom se dobře zorien­tovali ve Veselého myšlenkově soustředěném umění a uvědomili si naléhavost jeho filosofického rozvažování, zaměřeného na vztah člověka k univerzu – k jeho řádu, zázračnosti, nezměřitelnosti a neuchopitelnosti. Jak naznačila vystavená díla a řeč jejich vyhraněných kontrastů, archetypální pojetí a echa starozákonních moudrostí, umělec jde ve svých průzkumech cestou tázání a sebepoznávání, soustředěného naslouchání a vnímání, cestou poznávání a neustá­lého zpochybňovaní a relativizování poznaného. Nic není v jeho tvorbě prvoplánové ani čistě formální. Vše má své místo a opodstatnění, přestože realizace děl se odvíjí spontánně a vede ji v převážně intuice, jak umělec doznává v textech vydaného katalogu.

...

Aleš Veselý: Kódy a prolínání Galerie umění Karlovy Vary 3. května – 26. srpna 2012

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz