Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Kubánská raketová krize

Aktuální číslo

méně výstav, více umění...

méně výstav, více umění...

  • Hammershøi a Evropa Dánský malíř Vilhelm Hammershøi (1864–1916) se narodil v Kodani, kterou na mnoha svých obrazech také ztvárnil. Byl rovněž autorem řady portrétů. Na jeho obrazech je zachycen především každodenní život na konci 19. století – interiéry i exteriéry, ale také momenty ze života na venkově. Výstava představuje Hammershøiovo dílo nejen ve všech fázích jeho tvorby, ale i v kontextu dobových souputníků. Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung, Mnichov, www.hypo-kunsthalle.de, do 16. 9. 2012

  • Typografie teroru Mnichov byl hlavním městem nacio­nálněsocialistického hnutí a od samého počátku rovněž jeho ideologickým centrem. Tento jeho význam se výrazně zrcadlí v plakátech znázorňujících Hitlera, moc nacistické diktatury i zanícenost národní pospolitosti. Výstava představuje těchto politických plakátů, jež k obyvatelům Mnichova promlouvaly mezi lety 1933 a 1945, více než stovku, a to z nejrůznějších oborů – politika, kultura, hospodářství. Münchner Stadtmuseum, Mnichov, www.stadtmuseum-online.de, do 11. 11. 2012

  • Umění socialistického realismu Prerušená pieseň – Umenie socia­listického realizmu 1948–1956 je letošní výstavou sezony Slovenské národní galerie v Bratislavě. Věnuje se umění sorely – socialistického rea­lismu v jeho počátcích, v takzvaném stalinském období (první polovina padesátých let 20. století), kdy nová politická garnitura umění diktovala, důkladně sledovala a rovněž financovala. Výstava představuje ikonické umělecké práce tohoto období z depozitářů slovenských muzeí a galerií. Kromě jisté nostalgie se návštěvníkovi dostane i informací, jak tato díla vznikala a jak je spoluvytvářel diktát kulturní politiky. Slovenská národná galéria – Ester­házyho palác, Bratislava, www.sng.sk, www.prerusenapiesen.sk, do 21. 10. 2012

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz