Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Kubánská raketová krize

Aktuální číslo

Dlouhá tradice muzejnictví

Dlouhá tradice muzejnictví

Muzejní spolek v Moravských Budějovicích
Vladimír Spousta

Muzejní spolek v Moravských Budějovicích oslaví 15. října 2012 již dvacet let své existence. První popud k jeho založení vzešel na schůzce dvanácti občanů Moravských Budějovic, které pojil živý zájem o historii jejich města a moravskobudějovického regionu. Setkání, jehož iniciátorem byl tehdejší starosta města Jan Horák, se uskutečnilo 21. května 1992 v Muzeu řemesel v Moravských Budějovicích, ale teprve druhé setkání 15. října 1992 vyústilo v založení Muzejního spolku a volbu jeho prvního výboru. Stanovy a žádost o registraci byly ministerstvem vnitra potvrzeny 4. listopadu 1992. Členové spolku navázali na stoletou tradici muzejnictví ve městě a v prvé fázi své činnosti usilovali o navrácení sbírkového fondu ze Západomoravského muzea v Třebíči do moravskobudějovického muzea, které ho původně spravovalo. Ukázalo se, že je nereálné dosáhnout vrácení jen silami jednoho spolku a několika jeho zanícených členů. Do zámku byly vráceny některé vzácné kusy nábytku, které se v době reál­ného socialismu „zatoulaly“ na radnici, a tak mohly být v srpnu 1993 zámecké prostory ve stylu panského pokoje a loveckého sálu zpřístupněny veřejnosti. V témže roce spolek ve spolupráci se Západomoravským muzeem v Třebíči a Muzeem řemesel v Moravských Budějovicích připravil podmínky pro pořádání řemeslnických jarmarků, které si díky ukázkám různých řemesel získaly zájem široké veřejnosti a během let se staly ve městě tradiční kulturní akcí, podobně jako každoroční adventní koncerty a koncerty duchovní hudby.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz