Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Pernštejnové

Aktuální číslo

Tomáš Winter: Miloš Jiránek

Tomáš Winter: Miloš Jiránek

Zápas o moderní malbu, 1875–1911
Mahulena Nešlehová

Monografie Miloše Jiránka (1875–1911), která vyšla u příležitosti umělcovy rozsáhlé retrospektivní výstavy na jaře letošního roku, se zpětně vztahuje k loňskému stému výročí malířova úmrtí. Tímto záslužným počinem se vydavatelské instituce přičinily o znovupřipomenutí osobnosti, která se výrazně podílela na formování českého moderního umění, a poskytly zároveň příležitost k novému hodnocení umělcovy tvorby, která donedávna kladla řadu otázek. Podnět k nim dávala všestrannost Jiránkova talentu. Byl nejen schopným malířem, literátem, kritikem, historikem umění a redaktorem, ale též inspirativně zasahoval do edičního a výstavního programu SVU Mánes. K novému zamyšlení nad Jiránkovým dílem vybízela i ta skutečnost, že se posuzování jeho tvorby povětšině soustřeďovalo na několik málo let jeho života.

...

Galerie výtvarného umění v Chebu – Arbor vitae, Cheb – Řevnice 2012, 191 s., 680 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz