Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Pernštejnové

Aktuální číslo

„Chuť má veliká byla k kupování statků…“

„Chuť má veliká byla k kupování statků…“

Páni z Pernštejna na počátku raného novověku
Petr Vorel

Mocenské postavení šlechtických rodů vždy do značné míry záviselo na množství disponibilních finančních prostředků.

Jstě existovaly i další podmínky, kterými si nejvyšší vrstvy stavovsky rozdělené společnosti zajišťovaly výhradní práva na vládu v zemi, ale bez peněz to nešlo. I nejstarší, kdysi slavné panské rody se vytrácely z mocenského výsluní, pokud z nějakého důvodu přišly o své bohatství. Tyto obecné zákonitosti platí i v případě rodu pánů z Pernštejna, nicméně jejich majetkový vývoj byl na počátku raného novověku natolik neobvyklý, že vyvolával zvýšenou pozornost současníků. Co výjimečného provázelo pernštejnské peníze mezi rokem 1490, kdy Vilém z Pernštejna (†1521) zahájil svou úchvatnou majetkovou expanzi v Čechách, a rokem 1560, kdy nuceným prodejem posledních zbytků majetku vyvrcholila dluhová krize Vilémova vnuka Jaroslava (†1560)?

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz