Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Pernštejnové

Aktuální číslo

Dluhy a dluhy

Dluhy a dluhy

aneb Konec Jana z Pernštejna
Marek Vařeka

V době raného novověku byly dluhy běžnou součástí života všech vrstev společnosti. Žití bez dluhů ani nepřipadalo v úvahu.

Peníze byly zapotřebí v každé sociální skupině, ať již to byl chudý poddaný žijící na vesnici a splácející svoji chalupu, přes měšťana půjčujícího si na svoji novou živnost, dále k příslušníkovi rytířského stavu kupujícího drobný statek, příslušníka panského stavu budujícího nové sídlo až po císaře umořujícího rozsáhlé dluhy císařské komory. Ti všichni potřebovali peníze. Od středověku až do roku 1543 se půjčovaly peníze na desetiprocentní úrok. Po tomto roce se úroková částka snížila na šest procent. To mělo za následek zlevnění úroku, který se stal mnohem dostupnější.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz